پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه [۱۳۹۷-۱۰-۰۹] [مطالب]
سوله مرغداری [۱۳۹۴-۱۲-۱۴] [مطالب]