کارخانه تولید خوراک طیور در شهرک صنعتی شهرستان پاوه در استان کرمانشاه در مساحت 1700 متر مربع به روش UBM (سوله قوسی سبک) احداث گردیده است .

این کارخانه در سه بخش اصلی 1- انبار مواد اولیه 2- برج تولید 3- انبار محصول تولید و نصب گردیده است.

کارخانه خوراک طیور به سرمایه گذاری آقای ستار حسینی که یکی از مرغداران جوان شهرستان پاوه بوده که با توجه به دارا بودن یکی از بزرگترین مرغداری ها در این شهرستان لازم دانست تا کارخانه خوراک طیور (جهت مرغداری و ...)را احداث نماید.

این پروژه در بازه زمانی 20 روز کاری در شرایط سخت آب و هوایی زیر بارش باران و برف با همت پرسنل و مهندسین پر تلاش شرکت ماژین استیل نصب گردید.

پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه
پروژه کارخانه خوراک طیور شهرستان پاوه استان کرمانشاه