مجموعه ورزشی برادران عباس زاده در شهریار تهران در منطقه شهرک شاهد در حال احداث میباشد

پوشش سالن ورزشی  به مساحت 600 متر مربع در ارتفاع 7 متری در بازه زمانی 4 روز کاری به روش سقف های فوق سبک قوسی به روش  UBM  تولید و نصب گردیده است.

 

پروژه سالن ورزشی شهریار
پروژه سالن ورزشی شهریار
پروژه سالن ورزشی شهریار
پروژه سالن ورزشی شهریار
پروژه سالن ورزشی شهریار
پروژه سالن ورزشی شهریار