با توجه به ضرورت ساماندهی بر مشاغل و صنوف توسط شهرداری لذا شهرداری زنجان اقدام به احداث بازارچه ای جهت ساماندهی مشاغل فروش آبزیان در مساحتی حدود 600 متر مربع به روش UBM (سوله قوسی سبک) اقدام نمود.

این بازارچه با ارتفاع تاج 7 متر و دیواره های 3 متری در پارک شهید رجایی زنجان احداث گردید.

مدیریت محترم ساماندهی مشاغل شهری شهر زنجان جناب آقای مهندس رضایی ضمن دستور در احداث این سازه ضمن کم کردن هزینه در حد اقل زمان ممکن حدود 7 روز کاری پروژه تولید و نصب گردید

پروژه سازمان ساماندهی مشاغل شهری زنجان
پروژه سازمان ساماندهی مشاغل شهری زنجان
پروژه سازمان ساماندهی مشاغل شهری زنجان
پروژه سازمان ساماندهی مشاغل شهری زنجان
پروژه سازمان ساماندهی مشاغل شهری زنجان