مجموعه ورزشی و استخر سرپوشده شهدای غواص در شهرستان محمود آباد در مساحت 500 متر مربع به روش UBM (سوله قوسی سبک) احداث گردیده است .

استخر سرپوشیده  به سرمایه گذاری آقای مهندس باخدا در شهرستان محمودآباد  شهرستان در نمایی زیبا و با دورنمای احداث محموعه ورزشی تفریحی ایجاد گردید.

این پروژه در بازه زمانی 5 روز کاری  با همت پرسنل و مهندسین پر تلاش شرکت ماژین استیل نصب گردید.

پروژه استخر سرپوشیده شهدای غواص محمود آباد
پروژه استخر سرپوشیده شهدای غواص محمود آباد
پروژه استخر سرپوشیده شهدای غواص محمود آباد
پروژه استخر سرپوشیده شهدای غواص محمود آباد
پروژه استخر سرپوشیده شهدای غواص محمود آباد
پروژه استخر سرپوشیده شهدای غواص محمود آباد