800 مترمربع

طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی استان سمنان
قالب بندی شناژ دور
قالب بندی شناژ دور
زیر سازی کف سوله صنعتی
زیر سازی کف سوله صنعتی
نمای جنوبی سوله
نمای جنوبی سوله
دیوارهای جلو و عقب سوله از جنس پنل دیواری UBM
دیوارهای جلو و عقب سوله از جنس پنل دیواری UBM
عایق کاری دبوارها و سقف با عایق پلی یورتان پاششی
عایق کاری دبوارها و سقف با عایق پلی یورتان پاششی
عکس ماهواره ای از محل نصب سوله مدل دو شعاع
عکس ماهواره ای از محل نصب سوله مدل دو شعاع
نمای بیرونی-ضلع شمالی-سوله انبار صنعتی مدل دو شعاع
نمای بیرونی-ضلع شمالی-سوله انبار صنعتی مدل دو شعاع