دستگاه تولید پنل های دیواری UBM قسمت دیگری از مجموعه دستگاه های سیستم UBM می باشد که با توجه به اطلاعات وارد شده در برنامه نرم افزاری pro soft و نیاز مشتری، ضخامت و اندازه درب ها مشخص شده و دستگاه تولید سازه پنل دیواری شروع به کار و پنل های جلو و عقب را تولید کرده و نصب میکند.

پنل های دیواری جلو و عقب سوله با هر اندازه و ضخامتی و متناسب با هر سیستم ورودی سوله که شامل درب های رول شاتو، درب های ریلی و کشویی و غیره قابل اجرا می باشد.

به دلیل اتوماسیون بودن سیستم UBM و دقت در برنامه ریزی کل سازه توسط برنامه نرم افزاری، پنل های ورودی جلو و عقب را می توان همزمان با پنل های سقفی که دستگاه های مجزایی می باشند، به صورت موازی تولید کرد تا در زمان کل اجرای سازه صرفه جویی شود.

توسط دستگاه های ساخت و مونتاژ سوله، پنل های دیواری ساخته می شوند. جنس پنل ها ورق گالوانیزه بوده و براساس درخواست مشتری در رنگ ها و ضخامت های مختلف قابل تولید می باشد.

پنل دیواری جلو و عقب سوله