نصب سوله

نصب سوله UBM سرعت بسیار بالا و کیفیت و دقت پنل های مونتاژ شده به دلیل استفاده نکردن از هیچ گونه پیچ و مهره، جوشکاری، چسب و هر گونه اتصالات دیگری صورت میگیرد. تنها 2 یا 3 نیروی کار برای نصب پنل های مونتاژ شده کافی است و همه اجزای مونتاژ شده به حالت اتوماسیون با کمک جرثقیل صورت گرفته و در واقع سوله UBM به حالت یک خط تولید سازه تولید می شود.

نصب سوله UBM در هر محیط جغرافیایی انجام شده و حتی در زمین هایی که دارای شیب زیادی هستند قابل نصب می باشد.

بعد از ساخته شدن و مونتاژ و اتصال پنل های UBM، این پنل ها توسط جرثقیل نصب می شوند و بعد از نصب باید عایق کاری شوند

نصب سوله

 

نصب سوله
نصب سوله
نصب سوله
نصب سوله