سوله سازی

سوله سازی با آنکه در حال حاضر کار بسیار متداول و معمولی است، با این حال باید دانست که نکات بسیار مهمی پشت ساخت یک سوله  در سوله سازی وجود دارد.

طراحی و محاسب سوله درسوله سازی می تواند به نحوی  انجام گیرد که عدد وزن به سطح سوله بهینه شود. و یا حداقل وزن مورد تایید حاصل شود ما به این سوله ها می گوییم "سوله سبک" بدیهی است که با توجه به اینکه هزینه سوله توسط سوله ساز به صورت کیلو گرم ساخت ودریافت می شود، سبکی سوله نقش مهمی در کاهش هزینه دارد.حال اینکه در سوله سازی در سیستم UBMاز فولاد با وزن کمتر وتحت فرآیندی به مقاومت بیشتر رسیده.واین امکان را به ما می دهد.درهر متر مربع 30تا 50 درصد کاهش وزن داشته باشیم.

سوله UBMسازه‌ای فلزی  قوسی است که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می‌شود. سوله سازی با سیستم  UBMمزیت های زیادی داره که می توان به قابلیت نصب  سریع ومحکم وبادوام اشاره کرد.که در این راستا  شرکتهای بزرگ وکوچکی وحتی بخشهای دولتی با کمک  سیستم سوله سازی UBMتوانسته اند به پیش برد هدفهای صنعتی و اقتصادی خود کمک کرده و به راحتی قادر به توسعه و گسترش ساختمان  و سوله خود شده اند.

شرکت غرب استیل آمادگی کامل خود را در زمینه سوله سازی و ساخت سوله UBM با قیمت و کیفیت فوق العاده در کاربری های مختلف اعلام می کند.

سوله سازی

سوله سازی
سوله سازی
سوله سازی
سوله سازی