سوله سازه آمادگی تولید وساخت انواع سوله های قوسی ، نیم قوسی ، دو شعاع به روش  سیستم UBMرا دارا می باشد.

شرکت به وسیله دستگاه UBM که ساخت آمریکا می باشد وانحصارشرکت غرب استیل می باشد  نورد سرد روی ورق گالوانیزه28 st تا35stانجام می دهد توانایی ساخت سوله تا دهانه 34 متر و ارتفاع 12 متر بدون ستون را داراست.بدلیل نیروی انسانی کمترو متریال یکسان در ساخت زیبا و زمان تولید پایین ونصب به روش UBM بسیار مقرون به صرفه تر از تولید به روش سوله های هشتی یا قابی می باشد.

تولید سوله

تولید سوله
تولید سوله
تولید سوله
تولید سوله