سوله سازه ای است عمدتا فلزی با سقفی شیب دار یا قوسی یا چند ضلعی و با دهانه های بزرگ که کاربرد های متنوعی دارد.

در طراحی سوله باید محاسبات دقیقی در نظر گرفته شود تا بهترین کارآیی حاصل گردد وگرنه موجب افزایش هزینه و تضعیف استحکام آن می شود.

نسل جدید سوله ها با نام سوله های UBM علاوه بر مزایای سوله های سنتی، مزایای دیگری نیز مثل عدم نیاز به اسکلت و ستون، هزینه بسیار پائین تر، سرعت اجرای بالاتر، انعطاف پذیری بالاتر، سازگاری بیشتر با محیط زیست و زیبایی بیشتر در طراحی نمای سازه دارند.

 

سوله