سوله UBM

سوله سنتی

انعطاف در طراحی و اجرا

هزینه ساخت و اجرای بالا

مقرون به صرفه

استفاده از جوشکاری جهت اتصال سوله

تنوع مدل و شکل سوله

عدم تنوع در شکل سوله

تولید و نصب و احداث سریع سوله با تعداد نیروی انسانی کم

استفاده از تعداد بالای نیروی انسانی در ساخت سوله

قابلیت احداث سوله بدون ستون در دهانههای بزرگ و کوچک

استفاده از تیر و ستون آهنی – فولادی

 
مقایسه سوله UBM و سنتی