ویژگیها

سوله های UBM

سوله های سنتی

سرعت ساخت و نصب

10 روز کاری برای 1000 متر مربع

150 روز کاری برای 1000 متر مربع

ورق فولادی مورد استفاده

DX51D

ST37

محافظت در برابر شرایط محیطی

گالوانیز

استفاده از عایق های حفاظتی

دیواره ها

انواع پانلهای دیواری و استرامیت

استفاده از مصالح بنایی (آجر-ملات)

تیر – ستون – خرپای سقف - بادبند

ندارد

دارد

محدودیت ارتفاع

ندارد

دارد

قابلیت ساخت – تولید و نصب در محل

دارد

ندارد

جوشکاری – پیچ و مهره - پرچ

ندارد

دارد

اتصالات

صلب

مفصل

مقایسه سوله سنتی و ubm
 
مقایسه سوله UBM و سنتی