معرفی سیستم UBM

UBM سیستمی است که جهت احداث سوله های بدون اسکت با هزینه ارزان، طراحی آسان، سرعت بالا و بهینه طراحی شده است. این سیستم در واقع کارخانهای بر روی چهارچرخ است که قابلیت برنامهریزی، طراحی، تولید و نصب این نوع سازهها را در هر نقطهای امکانپذیر میسازد.

قسمت های اصلی سیستم UBM

سیستم UBM از پنج قسمت تشکیل شده:

1- دستگاههای تولید سازه UBM

- دستگاه تولید قوس بزرگ (MIC 240)

- دستگاه تولید قوس کوچک (MIC 120)

- دستگاه تولید پنل دیواری

2- نرمافزار آنالیزکننده (MIC Prosoft)

3- نیروی انسانی

4- عایقکاری

- دستگاه عایقکاری پاششی پلی یورتان

- دستگاه عایقکاری پاششی مواد ضدحریق

5- دستگاههای دوخت و مونتاژ

تاریخچه سوله UBM

نسل اول دستگاه UBM به نام ABM ابتدا در سال 1981 توسط شرکت MIC اختراع شد و بعد از تحقیق و توسعه روی دستگاه و افزودن Microprocessor Control بر روی دستگاه در سال 1994 شرکت MIC نسل پیشرفته دستگاه ABM را به بازار ارائه کرد که با نام تجاری UBM شهرت پیدا کرد.

سیستم انحصاری UBM، توسط شرکت آمریکایی MIC اختراع و ثبت شده و مطابق آخرین پیشرفتهای علمی (State of the art technology) و استفاده از مدار یکپارچه (Integrated Microproccess) ، سوله هایی با فرمهای خاص و طراحیهای متفاوت مانند سوله قوسی و سازههای زمین به زمین (Ground to Ground) بدون استفاده از ستون، خر پا، تیرآهن، جوشکاری، پیچ و مهره، میخ، بست، درزگیر و یا هرگونه چسب یا بتونهکاری احداث میکند.

در حال حاضر 80 کشور از سراسر دنیا با دستگاه UBM سوله هایی در زمینههای صنعتی، تجاری، کشاورزی، نظامی، ورزشی، تفریحی، انبار، آموزشی و ... تولید می کنند.

در ایران، تنها دارنده ماشین آلات آمریکایی UBM، گروه صنعتی غرب استیل میباشد که طی سالهای اخیر پروژههای بسیاری در بخش صنعتی، ورزشی، کشاورزی و آموزشی انجام داده است.