روش ساخت سوله UBM به دلیل هزینه پایین تر و زمان کمتر در تولید و نصب و همچنین زیبایی نسبت به روش های دیگر گزینه ی مناسبی برای پایانه های تاکسی و اتوبوس می باشد.

سوله پایانه های حمل و نقل