سوله UBM می تواند جهت تولید سوله های ورزشی نیز به کار گرفته شود به دلیل کم هزینه و یکپارچه بودن آن بسیار مقرون به صرفه است،همچنین در زمان بسیار کمی تولید و نصب می شود.

سوله ورزشی