کلیه ماشین آلات ساخت سوله به روش UBM ابتدا توسط شرکت امریکایی MIC جهت کاربری نظامی طراحی و ساخته شد و ارتش ایالات متحده آمریکا به طور گسترده ای از آن جهت ساخت سوله های سریع در مناطق جنگی و ایجاد کمپ های نظامی، آسایشگاه و استراحتگاه افراد نظامی، انبار نگهداری از تسلیحات و مهمات نظامی، آشیانه هواپیما، آشیانه تانک، آشیانه هلیکوپتر، پناهگاهای زیر زمینی، پست های مرزی و ... استفاده می کند.

همچنین ارتش آمریکا پس از ورود به افغانستان و عراق تاسیسات بسیار زیادی را با تکنولوژی UBM در این کشورها ایجاد نمود.

شایان ذکر است که شرکت غرب استیل اولین و تنها مالک و دارنده کلیه ماشین آلات آمریکایی MIC جهت ساخت سوله به روش UBM در ایران می باشد.

سوله نظامی