سوله UBM می تواند در طرح ها و رنگ های مختلف تولید شود که این قابلیت را می توان در ساخت سوله های مسکونی،اقامت های تفریحی،ویلا و پارکینگ خودرو استفاده نمود.

سوله مسکونی و ویلایی

سوله ویلایی
سوله ویلایی
سوله ویلایی
سوله ویلایی
طراحی سوله ویلایی
طراحی سوله ویلایی
سوله مسکونی
سوله مسکونی
طراحی سوله ویلایی
طراحی سوله ویلایی