یکی از کاربردهای سوله UBM، سوله انبار می باشد.

از سوله انبار می توان برای نگهداری محصولات کشاورزی، صنعتی، نظامی و ... استفاده نمود

 

سوله انبار

اسکان موقت
اسکان موقت
انبار مصالح
انبار مصالح
سوله انبار
سوله انبار