سوله های UBM با ورق های گالوانیزه تولید می شوند. ورق های گالوانیزه مورد استفاده، طی یک فرآیند پیوسته و با استاندارد EN10142 تولید می شوند و با پوشش 100 الی 275 گرم در متر مربع در برابر خورندگی مقاومت بالایی دارند.

برای زیبایی سوله می توان از ورق های از پیش رنگ شده استفاده کرد. ورق های گالوانیزه از پیش رنگ شده (PPG) طی یک فرآیند پیوسته اتوماتیک به اسم coil coating رنگ می شود. در این فرآیند ابتدا ورق شسته شده و پیش از رنگ یک لایه آستر به ورق پاشیده میشود و سپس ورق جهت پخت آستر به کوره می رود و پس از خروج از کوره سرد شده و رنگ نهایی پاشیده شده و ورق نهایی جهت پخت مجدد داخل کوره قرار میگیرد. این فرآیند در کارخانه های تولید ورق گالوانیزه انجام می گیرد.

ورق هایی که به روش (coil coating) تولید می شود مقاومت مکانیکی بالایی دارند و به راحتی قابل خمکاری و قوسپذیری و شکلگیری میباشند بدون اینکه رنگ ورق آسیب ببیند.

مزایای ساخت سوله با ورق های گالوانیزه

آهنی که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. ماهیت آهن در آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیلی الکترو شیمیایی تشکیل شده که در آن روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتد بکار می‌رود. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد.

چون آهن فلزی فعالتر از خود قلع است و پتانسیل احیاء قلع بیشتر از آهن است و به عنوان کاتد در حلبی به کار می‌رود و آهن آند می‌شود. البته در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در زیر این پوشش پیش می‌رود. علت استفاده از آهن گالوانیزه آهن گالوانیزه ، آهنی است که با روی پوشانده شده باشد.

خوردگی یا زنگ زدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت می‌گیرد. در جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام می‌شود و آند را تشکیل می‌دهد و در جایی دیگر سطح آن جسم که (O2(g و H2O وجود دارد، کاهش انجام می‌شود و کاتد را تشکیل می‌دهد و در نتیجه این عمل، ایجاد یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. الکترونهای تولید شده در ناحیه آندی در میان آهن بسوی ناحیه کاتدی حرکت می‌کند.

استفاده از ورقهای گالوانیزه ۱۰ فایده مفید خواهد داشت که عبارتند از:

  • هزینه کمتر آن: برای انجام عملیات سوله گالوانیزینگ، در مقایسه با سایر روشهای معمول جلوگیری از خوردگی، نیاز به هزینه کمتری خواهد بود.
  • هزینه کمتر برای تعمیرات و نگهداری: حتی در شرایطی که انجام عملیات گالوانیزینگ در مقایسه با سایر روشهای جلوگیری از خوردگی، هزینه برتر است، اجرای سوله گالوانیزه به دلیل عدم نیاز به تعمیرات پرهزینه‏، توصیه می شود.
  • طول عمر سوله گالوانیزه زیاد: طول عمر ورقهای پوشش داده شده با روی‏ در محیط های کاملا خورنده، در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است.
  •  اعتبار : استانداردهای مختلف در خصوص گالوانیزینگ ورقهای فولادی، درزمینه ایجاد پوششهای نازک بحث می کنند و این نشان دهنده آن است که طول عمر و نحوه عملکرد لایه روی‏، برای مصرف کننده قابل اعتماد است.
  •  دوام پوشش سوله گالوانیزه: پوشش ایجاد شده از طریق گالوانیزه به دلیل داشتن یک ساختار متالورژیکی خاص، دارای مقاومت مناسب در برابر صدمات مکانیکی، سایش و خوردگی خواهد بود.
  •  محافظت سوله گالوانیزه در برابر صدمات محیطی به صورت اتوماتیک: پوششهای گالوانیزه به دلیل آنکه در فولاد نفوذ کرده و به عنوان کاتد عمل می کنند، به همین دلیل خواهد توانست مقاطع ریز موجود در روی سطح فولاد را در برابر صدمات محیطی و خورندگی، محافظت نمایند.
  • محافظت کامل از سوله گالوانیزه: پوشش ایجاد شده می تواند کلیه نقاط و سطوح فولاد را اعم از گوشه ها، جاهای کوچک و فرورفتگی ها پر نموده و از خوردگی آنها جلوگیری کند. در این زمینه هیچ پوششی بهتر از پوشش گالوانیزه عمل نخواهد کرد.
  •  بازرسی آسان سوله گالوانیزه: پوشش گالوانیزه را به راحتی و بدون نیاز با هیچ آزمایش مخربی و تنها از طریق چشم می توان کنترل و بازرسی نمود (در شرایط خاص که نیاز به ارائه تضمین برای کنترل کیفیت است، نیاز به آزمایشهای مخرب می باشد(special uses .
  • رسیدن سوله گالوانیزه به هدف در زمان کوتاه: در صورتی که نیاز باشد از ورقهای گالوانیزه در محل استفاده شود، در این حالت نیاز به صرف زمان برای آماده سازی سطح، رنگ کردن و یا بازرسی نخواهد بود.
  • محافظت کامل سوله توسط پوشش گالوانیزه: پروسه گالوانیزه وابسته به شرایط آب و هوایی نمی باشد.

سوله گالوانیزه