سوله به دلیل کاربرد عمدتا صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه ها متفاوت می باشد خصوصا آنکه قابها در این نوع سازه کاملا متفاوت بوده و دارای شیب می باشد و دهانه ها نیز نسبت به سایر سازه ها بزرگتر است.به دلیل بزرگتر بودن ابعاد تیرها و ستونها ،جهت ساخت سوله نمی توان از پروفیل های موجود در بازار استفاده نمود و باید اقدام به خرید ورق و ساخت سوله کرد که اصطلاحا به نوع ساخت آن تیر ورق می گویند انواع سوله. سوله تک دهانه به صورت 8 سوله دو یا چند دهانه با ستون مشترک به صورت 88 یا 888 یا 8888 سوله یا دو دهانه به صورت 8

سوله هشتی با ستون از پروفیل های فولادی ساخته می شود و تیرها از یک جفت مقطع دایره ای به صورت صاف تشکیل می گردد.
زیبایی، وزن کم، مقاومت بالا از مزایای طراحی سوله هشتی می باشد.
سوله هشتی