مزایای ساخت سوله صحرایی به روش UBM

سوله های UBM به دلیل استفاده از نیروی کارگر ارزان و مواد مصرفی پایین (تنها ورق آهن) و حذف تمامی قسمت های مرسوم از جمله آجر، سیمان، پیچ و مهره و ... انتخاب مناسبی برای ساخت بیمارستان های صحرایی، هلال احمر، کمپ های نظامی در مناطق محروم و یا مناطق فاقد امکانات و نیروی متخصص می باشدو نسبت به سازه های دیگر متمایزتر است.

سوله های صحرایی را می توان با انرژی های بازیافتی از جمله پنل های خورشیدی توسط شاسی های سقفی بر روی سقف سوله نصب کرد و به دلیل قوس روی سوله و جهت تابش نور خورشید از غرب به شرق بر روی سقف سوله، می توان بیشترین استفاده را از نور خورشید نمود و در نتیجه انرژی بیشتری را ذخیره و استفاده کرد.

سوله صحرایی

سوله صحرایی
سوله صحرایی