سوله سبک - سوله کم وزن -سوله فوق سبک

طراحی و ساخت سوله به روش UBM باعث کاهش قابل توجه وزن سوله می شود.

استفاده از ورق های گالوانیزه طبق استاندارد EN10142 و عدم نیاز به ستون، تیرآهن یا خرپا در طراحی این نوع سوله ها، در نهایت تولید سوله ای سبک و در عین حال مقاوم را موجب می شود.

در سوله های UBM در مقایسه با سوله های مرسوم و سنتی 20 تا 30 درصد آهن کمتری مصرف می شود و از آنجایی که بیشتر قیمت سوله بر اساس مقدار آهن مصرفی می باشد، در نتیجه سوله UBM قیمت مناسب تری را دارا می باشد.

قوس های محاسبه شده توسط سیستم UBM بسیار مقاوم حتی در دهانه بزرگ تا 34 متر می باشد، در صورتی که سوله های مرسوم در دهانه ها 20 متر به بالا مقدار مصرف آهن بسیار بیشتری دارند بخصوص در پل های استفاده شده که باید وزن بیشتری از ناحیه سقف را تحمل کنند.

سوله سبک